“Taksa për ata që kanë më shumë se një shtëpi” Detaje nga “ligji i ri” Ja për cilat prona do paguajmë taksa…

by admin

Qytetarët që kanë prona do të paguajnë taksë më të lartë nga viti 2026. Por, taksa nuk do të rritet për të gjithë pasi, ligji synon të mbrojë shtresat e varfra.

Taksa e re e pronës që do të nisë të aplikohet në vitin 2026 për ndërtesat dhe në vitin 2028 për tokat bujqësore, pritet të bëhet burimi kryesor i të ardhurave për bashkitë e vendit.

Sipas formulës që propozohet dhe do të konsultohet, pagesa do të jetë rreth 3 herë më e lartë se sot dhe do të paguhet një herë në vit. Ndërkohë, për ata që kanë në pronësi një pronë të dytë, taksimi do të jetë progresiv. Pra, do të paguajnë me një koeficient më të lartë, që mund të jetë sa dyfishi i pronës së parë.

Për ministrinë e Financave, projektligji mbron disa kategori apo grupe sociale që kanë të ardhura minimale, duke i përjashtuar nga pagesa. Në përshkrimin e ligjit thuhet se toka dhe ndërtesat janë të lidhura ngushtë me shërbimet që ofrohen nga bashkitë përkatëse, sidomos në ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve lokale, trasportin urban, policinë bashkiake, mbrojtjen kundër zjarrit etj.

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy